Hosgeldiniz: Yusufiye
 İçindekiler
· Ana Sayfa
· Yazarlarımız
· Haberler
· Arama
· Arşiv
· Anket
· Güncel Konular
· Sitelerimiz
· Ülkücü Şehitler
 Başbuğ Albümü
 Yazarlarımız
· Recep Küçükizsiz
· Hasan İlter
· Lütfi Kirecçi
· Selim Çoraklı
· İlhami Erdoğan
· Oyhan Hasan Bıldırki
· Kenan Eroğlu
· Dr. Mehmet Güneş
· Muhittin Arar
· Dr. Turan Güven
· İhsan Kurt
· Ali Baykan
· Dr. Lütfü Şahsuvaroğlu
· Dr. Özcan Yeniçeri
· Mustafa Köker
· Ahmet Er
· Dr. Yunus Zeyrek
· Dr. A. Bican Ercilasun
· Dr. Ahmet Turan Alkan
· Adnan İslamoğulları
· Abdurrahim Karakoç
· Dr. M. Niyazi Özdemir
· Remzi Çayır
· Nevzat Kösoğlu
· Ozan Arif
· Dr. Ali Koçak
· Ali Yaşar
 İHANET DOSYASI
 Ülkücü Şehitler
 
“GÜL” OLMASAYDI (Dr. Mehmet GÜNEŞ)

“GÜL”  OLMASAYDI

“Gül” aşkına yaratıldı bu âlem,
Varlık vâr olmazdı “Gül” olmasaydı…
Ne Esmâü’l-Hüsnâ, ne Levh ü Kalem,
Âşikâr olmazdı “Gül” olmasaydı…Her şey O’nun ile kaimdir el-hak,
“Ol” deyip oldurur O Zât-ı Mutlak,
Hilkatin esrârı vardır muhakkak,
Efsunkâr olmazdı “Gül” olmasaydı…

Ezel’den ervâha gelmezse destûr,
“Belâ”nın sırrında bulmazdık huzur,
Her iki cihanda ufuklara “Nûr”,
Tâcidâr olmazdı “Gül” olmasaydı…

Habîb-i Hudâ’sız arza can gelmez,
Kur’ân indirilmez, ol Furkan gelmez,
“İkrâ’ ” hitâbıyla ilk ferman gelmez,
Son ikrâr olmazdı “Gül” olmasaydı…

Mâtem bölüşürdü gökte melekler,
Yeryüzü rahmeti beyhûde bekler,
Üç mevsimde buz tutardı yürekler,
İlkbahar olmazdı “Gül” olmasaydı…

Garip kalmaz mıydı tevhîde dâvet,
Âtıl olmaz mıydı dîne icâbet,
Kâmil îmân ile Hakk’a ibâdet,
Yadigâr olmazdı “Gül” olmasaydı…

Eşref makâmına kul yükselmezdi,
Dünyada, ukbâda bahtı gülmezdi,
Akıl, îmân ile aşka gelmezdi,
Secdekâr olmazdı “Gül” olmasaydı…

Gönül çöllerinde bulunmazdı su,
Yollar, vâha diye kurardı pusu,
İdrâk edilmezdi “İz”in doğrusu,
Kalbe yâr olmazdı “Gül” olmasaydı…

Devr-i câhiliyye meskûn kalırdı,
Hak, hukuk, adâlet suskun kalırdı,
Kul, “güzel ahlâk”tan yoksun kalırdı,
Bahtiyâr olmazdı “Gül” olmasaydı…

Hayat baştanbaşa vîrân olurdu,
Hâl perişan, gözler giryân olurdu,
Canın hükmü kalmaz, bî-cân olurdu,
Berhudâr olmazdı “Gül”  olmasaydı…

Gül mevsimi “Gül”den bir mîzân kurmaz,
Dikenler gül olup goncaya durmaz,
Tekbir getirerek yürekler vurmaz,
Gül-i zâr olmazdı, “Gül” olmasaydı…

Hiç ışık gelmezdi arza, semâya,
Gece hükmederdi Güneş’e, aya,
Gönüller İlâhî aşka, sevdâya,
Bestekâr olmazdı “Gül” olmasaydı…

Dr. Mehmet GÜNEŞ Login
Üye Adi

sifre

Hala hesabiniz yok mu? Hemen açabilirsiniz. Kayitli bir kullanici olarak, yorum ayarlari ve isminizle yorum gönderme gibi avantajlara sahip olacaksiniz.
UNUTMAK TÜKENMEKTİR (Yusufiye Derneği Genel Merkezi)