Hosgeldiniz: Yusufiye
 İçindekiler
· Ana Sayfa
· Yazarlarımız
· Haberler
· Arama
· Arşiv
· Anket
· Güncel Konular
· Sitelerimiz
· Ülkücü Şehitler
 Başbuğ Albümü
 Yazarlarımız
· Recep Küçükizsiz
· Hasan İlter
· Lütfi Kirecçi
· Selim Çoraklı
· İlhami Erdoğan
· Oyhan Hasan Bıldırki
· Kenan Eroğlu
· Dr. Mehmet Güneş
· Muhittin Arar
· Dr. Turan Güven
· İhsan Kurt
· Ali Baykan
· Dr. Lütfü Şahsuvaroğlu
· Dr. Özcan Yeniçeri
· Mustafa Köker
· Ahmet Er
· Dr. Yunus Zeyrek
· Dr. A. Bican Ercilasun
· Dr. Ahmet Turan Alkan
· Adnan İslamoğulları
· Abdurrahim Karakoç
· Dr. M. Niyazi Özdemir
· Remzi Çayır
· Nevzat Kösoğlu
· Ozan Arif
· Dr. Ali Koçak
· Ali Yaşar
 İHANET DOSYASI
 Ülkücü Şehitler
 
EFENDİM (Dr. Mehmet Güneş)

EFENDİM

“Gül” sevdâsı özge candır, candan öte cân Efendim...
Cânım cânâna kurbandır, cânıma cânân Efendim...

“Ol” hükmüne “Gül”dür fermân, “Gül”dür cümle derde dermân,
Zâtı nurdur, hâli nûrân, “Ahlâkı Kur’ân” Efendim...“Gül”den gelir bize himmet; şâd ü handân olur ümmet,
Şânı “Âlemlere rahmet”; beyânı Furkân Efendim...

Emrolundu “Gül”e biât, “Gül”e bestedir kâinât,
“Gül” nefesli âb-ı hayât, rahmet-i Rahmân Efendim...
 
“Gül”dür gönüllerin âhı, “Gül”dür Peygamberler Şâhı,
İki Cihan Pâdişâhı, Mi’râc’a mihmân Efendim...
 
“Gül” sürgünü mü’min garip, “Gül”süz gönüller muzdarip,
Sırrı süveydâya tabip, bâis-i gufrân Efendim…

“Gül”dür bizim imdâdımız, “Gül”dendir istimdâdımız,
“Gül”den medet murâdımız; afv için fermân Efendim...

“Gül” cemresi bekler akıl, nur yağsın kalbe muttasıl,
Kerem eyle, şefaât kıl, Habîb-i Zîşân Efendim...

Hak yoluna destur almak, “Gül” dalında gonca olmak,
“Gül”ün gölgesinde kalmak, kutlu bir destân Efendim...

Rabbim lûtfetsin hidâyet, îmandır en büyük nîmet,
“Gül”e duyulan muhabbet, ebedî rüçhân Efendim...

“Gül” hasreti yakar bizi, hicran kaplar içimizi,
Hicrânı hüzün denizi, aşkı gülistan Efendim...

Ta ezelden zaman âşık, “Gül”e kevn ü mekân âşık,
“Aman” diyen bu cân âşık, aşkın bize şân Efendim...

Güneş, nûr-ı cemâlinden; ışık alır her hâlinden,
“Gül”ü sevmek kemâlinden, aşk ile îmân Efendim...
 
“Gül”de umut, “Gül”de safâ, hudutsuzdur “Gül”de vefâ,
“Gül”dür Muhammed Mustafâ, Güllere Sultân Efendim...
        
Dr. Mehmet Güneş Login
Üye Adi

sifre

Hala hesabiniz yok mu? Hemen açabilirsiniz. Kayitli bir kullanici olarak, yorum ayarlari ve isminizle yorum gönderme gibi avantajlara sahip olacaksiniz.
UNUTMAK TÜKENMEKTİR (Yusufiye Derneği Genel Merkezi)