Hosgeldiniz: Yusufiye
 İçindekiler
· Ana Sayfa
· Yazarlarımız
· Haberler
· Arama
· Arşiv
· Anket
· Güncel Konular
· Sitelerimiz
· Ülkücü Şehitler
 Başbuğ Albümü
 Yazarlarımız
· Recep Küçükizsiz
· Hasan İlter
· Lütfi Kirecçi
· Selim Çoraklı
· İlhami Erdoğan
· Oyhan Hasan Bıldırki
· Kenan Eroğlu
· Dr. Mehmet Güneş
· Muhittin Arar
· Dr. Turan Güven
· İhsan Kurt
· Ali Baykan
· Dr. Lütfü Şahsuvaroğlu
· Dr. Özcan Yeniçeri
· Mustafa Köker
· Ahmet Er
· Dr. Yunus Zeyrek
· Dr. A. Bican Ercilasun
· Dr. Ahmet Turan Alkan
· Adnan İslamoğulları
· Abdurrahim Karakoç
· Dr. M. Niyazi Özdemir
· Remzi Çayır
· Nevzat Kösoğlu
· Ozan Arif
· Dr. Ali Koçak
· Ali Yaşar
 İHANET DOSYASI
 Ülkücü Şehitler
 
Alperenler Ülkücü müdür? (Selim Çoraklı)

 

Alperen ve ülkücü kavramları taşıdıkları mana itibariyle birbiri ile örtüşen birçok benzerliği olsa da tamamıyla birbirinden farklı kavramlardır. Ülkücü kavramının patenti Alpaslan Türkeş’e aittir. O, 1970’li yıllardan sonra yetiştirdiği gençlere özel olarak Ülkücü ismini seçmiştir. Zaten bugün ülkemizde kime sorarsanız sorun Ülkücülük Alpaslan Türkeş ve partisi MHP ile bütünleşmiştir.ÜLKÜCÜLÜK MHP’DE OLUR!

Alpaslan Türkeş bu husustaki fikirlerini çok net biçimde aşağıdaki gibi ortaya koymuştur:

“Efendim!, Ben de Ülkücüyüm, Ülkücülük kimsenin tekelinde değil, ancak Anavatanlıyım, Anavatandayım!
Efendim, ben de Ülkücüyüm, Ülkücülük kimsenin tekelinde değil, Doğru yolcuyum ben, Doğru yoldayım ben! Efendim ben de Ülkücüyüm, Ülkücülük kimsenin tekelinde değil, Büyük Birlik Partisiyim ben!
Ben de Ülkücüyüm efendim, Refah Partiliyim. Halt etmişsiniz hepiniz. Ülkücü Milliyetçi Hareket Partisinde olur. Milliyetçi Hareket Partisinde bulunmayan Ülkücü değildir. Gittiği yerin damgasını yer. Oradaki genel başkanının görüşüne göre yaşar, oradaki genel başkanının görüşüne göre hareket eder. Onun Ülkücülüğü kalmamıştır. Bunu böyle bilmeliyiz. Büyük Birlik Partisi bir ihanet hareketidir. Ülkücü davayı arkadan hançerleyen bir ihanet hareketidir.”

Sayın Türkeş’in söylediklerine aynen katılıyorum. Ülkücülük MHP’de olur. Başka yere gidenler Ülkücülükten sıyrılmıştır. Peki, Alperenler Ülkücü müdür? Bana göre asla ülkücü değillerdir. Bazı alperenler, gençliklerini Ülkücü hareket içinde geçirmiş olabilirler. Ancak artık Alperen ve Ülkücü kavramları içerikleri itibariyle tamamıyla farklıdır.

Ülkücülüğün fikir babası Türkeş’tir. Alperen kavramı ise tarihi kökenleri itibariyle Peygamber Efendimiz (sav) zamanına kadar iner ve kaynağını ileride izah edeceğimiz gibi bir Hadis-i Şerif’ten alır. Ülkücülük hakkında bu sitede “Bizim Ülkücülüklerimiz” isimli bir makale yazmış ve çerçevesinin ne olduğunu sorgulamıştım. Şimdi de o yazının sonunda da dediğim gibi Alperenlerin niçin Ülkücü olmadıklarını izah etmeye çalışacağım.

ALPERENLİĞİN TARİHİ KÖKENİ

Peki, Alperen kimdir? Nasıl bir özellik taşır? Bilindiği üzere "Alp", kahraman ve yiğit anlamına gelen bir sıfattır. Eren ise, İslam’i manada hakikati bulmuşluk, ermişlik ve en iyi şekilde yetişmişliktir. Alperen ise bu iki ulvi vasfın bir insanda birleşerek vücut bulmuş şeklidir. Bu ölçüler içerisinde bize göre en büyük Alperenler başta Peygamber Efendimiz (sav) olmak üzere diğer peygamberlerdir. Zaten Alperen kavramının çıkışı bir hadise dayandırılmaktadır.

Peygamber Efendimiz (sav) buyurdu ki: “İki gözü Allah (cc) ateşte yakmaz. Biri Allah korkusuyla ağlayan göz, diğeri düşmana karşı hudutları gözleyen askerin gözü.”

Bu aslında bir insanın iç ve dış fethi anlamına gelir. İçe doğru fethini tamamlayan bir insanın (eren) kalbi Allah (cc) anıldığında ürperin. Dışa doğru fethini tamamlayan insan (alp) ise inandığı davası uğruna her şeyini göze alabilecek bir seviyeye gelmiş demektir. İşte bu seviyede içe doğru fethini tamamlamış bir eren ve dışa doğru fethini tamamlamış alp kavramlarının bütününü Alperen kavramı ifade eder.

TARİH İÇİNDEKİ ALPERENLER

Peygamberlerden (a.s) sonra ise Alperenlerin ilk akla gelenleri Efendimizin (sav) dört seçkin arkadaşı ve İslam’ın ilk dört halifesidir. Sonra da tarih içerisinde İmam-ı Azam, Buhari, İmam Maturidi, İmam Rabbani, İmam Gazali, Ahmed Yesevî, Bediüzzaman, Yunus Emre, Alpaslan, Kılıçaslan, Osman Bey, Yıldırım Han, Fatih, Yavuz, Abdulhamid ve Muhsin Yazıcıoğlu gibi büyük Alperenler resmi geçit yapar.

Bizim Alperenler, madde ve manada, cenk ve cesaretle, sevgi ve merhametle, insaniyete, Alperenler için tek ölçü Kur’an ve onun hayata yansıyan uygulaması olan sünnettir. Diğer şeyler bu iki temel ölçünün içerisine girdikleri müddetçe kabul edilir. Bu iki temel kaynağa uymayan ölçü, hayat olsa bile kabul edilemez.

Alperen iman eden insandır. Her şeyi Allah'ın (cc) işi olarak yorumlar, o sebeple her işte hayır bulur.
Alperen, kâinatta en yüksek hakikatin iman olduğuna inanır. Hakiki imanı elde eden Alperen kâinata meydan okuyacak bir iman gücüne erişir.
Alperen, Allah’tan (cc)  başka kimseden korkmaz. Gerektiği yerde canını vermesini bilir.
Nefsini yenemeyen insan Alperen olamaz. Alperen için İslam’ın emrettikleri ve yasakladıkları baş tacıdır.
Namaz Alperen için baş yüce bir ibadettir. Namazsız bir hayat düşünülemez.
Alperenlerin en büyük davaları İlay-ı Kelimetullahtır. Allah’ın (cc) adını âlemlere yaymaktır.
Âleme nizam vermek için yola çıkan Alperen, önce kendi hayatına nizam verir. Kendi hayatına nizam vermeyen birinin insanlığa vereceği hiçbir şey olmayacağına inanır.
Alperen kafa ve kalp bütünlüğünü sağlamış ve çağının ilimleriyle donanmış insan demektir.
Alperen için helal ve haram iki temel prensiptir.
Alperen; özü sözü bir olan insan demektir. Bu anlamda onun hedefi İnsan-ı kâmil olmaktır.
Alperen; için en büyük örnek Peygamberlerdir. Onların hayatlarını öğrenir ve hayatına tatbik eder.
Alperen; sadece Allah’a (cc) kulluk eder. Kullara kulluğu reddeder. Hiçbir beşeri ve tağuti kuvvet karşısında boyun eğmez.
Alperen; çağın problemlerine çözüm ararken başvuracağı birinci kaynak Kur’an’dır.
Alperen; paranın hükmettiği insan değil, paraya hükmeden insandır.
Alperen, para, kadın ve makam şeytan üçgenini aşmasını bilen yüce insan demektir.
Alperen, davası uğruna kandan irinden deryaları geçmeye azimli; varıp hedefine ulaştığında da kibir ve gurura kapılmayacak kadar derin iman sahibi demektir.
Alperen için tek tartışılmaz olan Kur’an ve Peygamberlerdir. Onun dışındaki bütün fikirler tartışılabilir.
Alperen, liderini, teşkilatını, doktrinini kutsamaz. Bütün bunların gerçek hedef olan İlay-ı Kelimetullah davasına varmak için birer araç olduğunu bilir.
Alperen için İslam en üst kimliktir. Bu üst kimliğin altında Müslüman Türk kavmi, Müslüman Arap kavmi, Müslüman Arnavut kavmi, Müslüman Kürt kavmi yer alabilir.
Alperen, bütün inananları kardeş bilir ve ırkçılığa asla taviz vermez. Üstünlüğü takvada bilir.
Alperen, vatanına, bayrağına, milletine hizmet etmek için elinden geleni yapar.
Alperenlerin sorumluluk alanları aileden başlar. Sonra da ülke ve dünyayı kuşatacak bir özellik taşır.
Alperen, davasının kara sevdalısıdır. Dünyanın kurtuluşunun Türk milletinin yeniden İslam’a önderlik yapmasına bağlı olduğuna kanaati tamdır.
Alperen, birlik ve beraberlik için çalışır. Her türlü fitneden uzak kalır.
Alperen, kapitalizm, komünizm, faşizm, liberalizm, demokrasi ve benzeri bütün çağdaş putlara karşıdır.
Alperen, yalnız başına kalsa da davasını savunan kişidir.
Alperen, ilmi Müslüman’ın kayıp malı gibi bilir ve nerede bulursa alır.
Alperen, dünyada İslam milleti ve küfür milleti olmak üzere iki milletin var olduğuna inanır. Tarihin içindeki kavgaların bu iki millet arasında geçtiğini bilir.

Hülasa olarak Alperen;

Allah’a (cc) ve Resulüne (sav) inanmış,
Davalarını davası olarak bilmiş,
Bu uğurda malını, canını, her şeyini feda etmeye hazır,
Vatanı, milleti, bayrağı ve namusu için ölmeyi bilen,
Yaratılanı, Yaratandan ötürü seven,
Kalp ve kafa bütünlüğünü sağlamış,
Çağının ilimleriyle donanmış,
Öfkesi davası için olan yüce kişidir.

Ne mutlu böyle Alperenlere… Dünya ve bahusus ülkemiz böyle Alperenleri bekliyor.

Selim Çoraklı Login
Üye Adi

sifre

Hala hesabiniz yok mu? Hemen açabilirsiniz. Kayitli bir kullanici olarak, yorum ayarlari ve isminizle yorum gönderme gibi avantajlara sahip olacaksiniz.
UNUTMAK TÜKENMEKTİR (Yusufiye Derneği Genel Merkezi)