Dergiler

TÜRKİYE ÜLKÜCÜ GENÇLİK DERGİSİ
Dergiler

TÜRKİYE ÜLKÜCÜ GENÇLİK DERGİSİ

1970 yılının Ağustos ayında 1. sayısı çıkan Türkiye Ülkücü Gençlik Dergisi, 1971 yılı Kasım ayında 15. sayısının çıkmasından sonra yayın faaliyetlerine son verdi. İmtiyaz sahibi ve Sorumlu Yönetmeni Ahmet Başaran olan derginin idarehanesi, Kadıoğlu Kardeşler İşhanı, Nuruosmaniye Cad. nu.50 kat.1, Daire.7 Cağaloğlu-İstanbul adresindeydi. Dergi aylık olup 28 sayfadan ibaretti. 13 ve 14. sayılar birleştirilip tek bir dergi olarak çıkmıştı. İlk sayıda yayınlanan “Aziz Okuyucularımıza” başlıklı bir yazıda amaçlarını "Türkiye içerisindeki, kökü dışarıda olan zararlı cereyan ve ideolojileri ezmek için, Büyük Türk Milletine Güvenerek Türkiye Ülkücü Gençlik Dergisi olarak mücadele adımlarını atmış bulunuyoruz. Bu kutsal mücadele için bütün Türk Ulusu'na çağrı yapar, Türk milliyetçiliği yolu...