BUGÜN MİLLİYETÇİLİK YÜKSELDİ…

Muhtelif fikir hareketlerinin konjonktüre göre yükselme ya da gerileme göstermesi, eğer makul sınırlar içinde kalıyorsa normal görülebilir. Ancak köklü sosyolojik ve fikri arka planı olan değerlerin sürekli “gel-git” vaziyeti göstermesi düşündürücüdür.

Sonar tarafından yapılan son anketi biliyorsunuz. Gazetelerde yayınlanan sonuçlara göre, araştırmaya katılanların yarısına yakını geçen yıllara göre, milli konularda daha hassas olduğu yönünde görüş bildirmiş, yüzde 50.42’si, Türkiye için “milliyetçilik duygusunun” gerekli olduğu düşüncesini taşıdığını ifade etmiş.

Bir ülke vatandaşının kendi milletini yüceltmesi ve milli değerlerini sahiplenmesi çok tabii bir durum. Bize şaşırtıcı gelen, sürekli ve istikrarlı olması gereken bu gibi temel değerlerin bazı faktörlere bağlı olarak yükselmesi, sonra da yükseldiği gibi gerileme sürecine girmesidir. Bu sadece milliyetçilik açısından böyle olmuyor. Dini duyarlılıklar da, belli olayların tetiklemesiyle zaman zaman yükselen değer haline geliyor, sonra da duraklama sürecine giriyor.

Milli ve dini değerler toplumun temel dinamikleridir. Milli hamurunun mayası hükmündeki değer yargılarını her yurttaşın sarsılmaz bir imanla benimsemesi gerekmez mi ?

Etnik gerginlikler tırmanınca, her mahalleye bir şehit cenazesi gelince, birkaç şehirde bayrak yakma olayı olunca milliyetçilik yükselen değer haline gelecek… Bu alanlarda sükunet sağlanınca süreç tersine dönecek… Bu sefer günün kültürel, sosyal, siyasal modasına uygun yeni değerlerin peşine takılınacak…

Dini eğitimde aksaklıklar olunca, başörtüsü gibi hassasiyetler gündeme oturunca dini duyarlılıklar tavan yapacak, kısmi rahatlamalar olunca toplumun çimentosu hükmündeki bu duyarlılık rafa kaldırılıverecek. Sabit ve sürekli olması gereken ne varsa bir moda malzemesi gibi tüketilip atılacak… Olur mu böyle şey canım… Bu tablo tam bir sosyolojik rahatsızlık tablosudur… Bir derin çürümenin röntgen filmidir. Köklerde çürümelerin başladığının alametidir. Cemiyet, temel değerlerini modalaştıracak kadar bozulma istidadında ise, milliyetçilik de  maneviyatçılık da araştırma şirketlerinin sipariş değerleri haline gelir böyle…

Sonar’ın milliyetçiliğin yükselen değer haline geldiğini ortaya çıkaran araştırmasına bu bakımdan tam sevinemedim. Milliyetçilik sağlam bir fikri temel olarak hep yükselen değer olmalıdır. Dini ve ahlaki hasletlerimiz de öyle…

Bu gün milliyetçilik yükseldi, bu gün düştü… Bu gün dini hassasiyet tavanda, bu gün tabanda raporları hepimizi derin hüzünlere sevk etmeli, gündelik sevinçlere değil… Milli, manevi değerlerin itibar bayrağı hep en yüce burçlarda dalgalanmalı ve hiç yarıya inmemeli !

Vahdet Nafiz Aksu

 (Yayın.271, 2005-06-24 12:10:24)

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir