GÖZLERİ CEYLANA

Anadolu Türk’ünün ikinci vatanı Almanya’dır dersek mübalağa olmaz. Bu ülkede binlerce ülküdaşımız, yüzlerce şairimiz var. Çok yönlü sanatçı kişiliği olan Halil Gülel de yıllardır eserleriyle bu ülkede milletine hizmet eden gurur abidelerimizden birisidir. Onun bir şiirini paylaşıyoruz.

GÖZLERİ CEYLANA

İhtişamın görmez kimseyi rakip;
Kaşların kemane benzer güzelim.
Yürekten ederim bir seni takip
Gözlerin ceylana benzer güzelim.

Kaf Dağı fikrimin en ulvi hali,
Bin destan yazdırdı nakşetti dili,
Haz verir ruhuma eşsiz cemali
Mehlika Sultan’a benzer güzelim.

Semarkant, Buhara yürekte bir gül,
Kaşgar’ım eyledi ağlayan bülbül,
Türkiyem alında nazlı bir kakül
TÜRKİSTAN Turan’a benzer güzelim.

Geniş bir coğrafya yaşar benimle,
Atımın izi var, bir de canımla,
Yoğrulmuş toprağım şehit kanımla
Her yanı destana benzer güzelim.

Ressam Halil, yazar beklemez kalem,
Eser verdim eser kıskanır alem,
Seven insan etmez yarine sitem
Gülüşü irfana benzer güzelim.

Halil Gülel

Şair, yazar ve ressam. 1955, Yukarıseyit / Çal / Denizli doğumlu. İki yaşındayken çocuk felci hastalığına yakalandı. Çeşitli yıllarda on defa ameliyat oldu. İlkokulu köyünde okuduktan sonra, ortaokulu Çal’da, liseyi Denizli’de bitirdi (1974). İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisinden 1980’de mezun oldu. 1982’de Düsseldorf (Almanya) Güzel Sanatlar Akademisinde yüksek lisans yaptı. İstanbul’a yerleşerek yaşamını resim çalışmalarıyla sürdürdü. Hece ölçüsüyle halk şiiri geleneğine uygun şiirler yazan Halil Gülel, eserlerinde İslâm ahlâkı, yurtseverlik, gurbet temalarını işledi. Çeşitli şehirlerde kişisel resim sergileri açtı ve karma sergilere katıldı. Şiir, hikâye ve araştırma yazıları Türkiye, Azerbaycan, Almanya ve Hollanda’daki dergi ve gazetelerde yer aldı. Göçmen işçilerin sorunlarını işleyen çeşitli türde yazılar yazıp resimlemektedir. Eğitim ve kültür-kimlik konularında Almanya ve diğer Avrupa ülkelerinde konferanslar verdi. Batı Avrupa Türk Azınlığının oluşumunda kültür, sanat ve fikir bazında bazı projeler geliştirerek, bunları meşgul olduğu sanat alanlarında işlemektedir. 1989 yılında Aşığın Gönlü adlı şiiriyle Büyük Anadolu (Ankara) gazetesinin düzenlediği yarışmada ve 1990’da Bizim Kuşak (Ankara) dergisinin açtığı yarışmada bir şiiri ile birincilik, 1990 Avrupa Birinci Aşıklar Yarışmasında Jüri Özel Ödülünü, 1992’de yine Büyük Anadolu gazetesinin düzenlediği yarışmada ikincilik ödülü aldı. Bazı şiirleri bestelendi. ESERLERİ: Şiir: Onların Destanı (1990), Yarının Adı Ümittir (1990), Türk Dünyası Destanı (1992), Türk Birliğine Doğru (1993), Muhabbet Bağının Gülleri (1999), Bir Ergenekon Bin Ergenekon (1999), Türkün Altın Işığı (2001), Sevdikçe Şenlenir Kırmızı Güller (2001), Sırrımı Gönlümde Gizledim (2003). Hikâye: Yabanda Solan Güller (1999), Bizim Köyden Mektuplar (2001). Fikir: Türk Kültürü ve Batı Avrupa Türklüğü (1992), Avrupa Sanat Eserlerinde Yabancı (Türk) Düşmanlığı (1994), Culinarische Kuche (1996).

1 Comment

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir