GÜN AKŞAMA YASLANMADAN

Çok Kıymetli Gönül Dostları;
Şehr-i Ramazanın rahmet, mağfiret ve hidâyet yağmurlarının Ümmet-i Muhammed’i sırılsıklam etmesi; Doğu Türkistan, Filistin, Arakan, Kırım başta olmak üzere dünyadaki cümle mazlumların kurtuluşuna, zâlimlerin kahrına, biz âsî mücrim kulların başındaki her türlü sıkıntı, dert ve musîbetlerinin def’ine vesîle olması niyâzıyla HAYIRLI CUMALAR diliyor ve teberrüken GÜN AKŞAMA YASLANMADAN başlıklı bir şiirimi
bâkî selâmlarımla birlikte gönderiyorum.

GÜN AKŞAMA YASLANMADAN

O Yâr, aşkın menzîlidir; kalbe muhabbet gerek.
Bu sevdâya vuslat için aşk-ı müebbet gerek.

Bir ‘Mevcud-u Meçhûl’ olan Sultanlar Sultanı’nı,
Nazargâhta fehmetmeye göze ferâset gerek.

Elest Meclisi’nde ervâh, Rabb’e tâbî olurken;
Mâverâya yelken açan kula basîret gerek.

Kâinâtın her zerresi O’nu terennüm eder,
Bu besteyi idrâk için önce mârifet gerek.

“Lâ maksûde illâllah” ın(1) makâmı âlîsine
Ehl-i hikmet âşinâdır, sırr-ı kurbiyet gerek.

“Lâ teknetû…”(2) muştusu var cümle günahkârlara,
“Rahîm” ism-i şerifinden abde merhamet gerek.

Tevbe-i nasuh ederek çal Hakk’ın kapısını,
Güvenme hiç âmâline kula mağfiret gerek.

Kimseler derdine dermân eyleyemez ey gönül,
Dil tutuşsa deryâ yetmez, Hüdâ’dan rahmet gerek.

Unutma ki derd ü belâ “Mahbûb’un kemendidir”,
Celâĺ’inden cefâ gelse sabr u sükûnet gerek.

Âh ü efgân etme gönül, dâr-ı dünya böyledir,
Burası mihnet diyârı, bize âhiret gerek.

Ömrü beyhûde geçirip “Azıksız çıkma yola”,
“Eyvâh!” dersin Mahşer Günü, taâtten servet gerek.

Utancından kararmasın geceler efkâr ile;
Her tefekkür secdesinde îmâna hicret gerek.

Ömrümüzün son nefesi son düğümü çözmeden,
“Sonsuzluğun Sâhibi” nden bize hidâyet gerek.

Gün akşama yaslanmadan tedbirli ol sabahtan,
Hazan gelip erişmeden, Hakk’a ibâdet gerek.

Belli olmaz, kuşluk vakti batar GÜNEŞ ansızın;
Zaman durmaz, durdurulmaz, bu günden gayret gerek.

Gök direkler üzerinde yükselirken kâinât,
Daha “dağlar yürümeden”(3) İlâhî nusret gerek.

“Gül” kokulu gözyaşıyla seccâdeyi sel eden,
Îlmiyle âmil mü’mine Cemâl ü Cennet gerek.

Îmân rûhun mi’râcıdır; “En Güzel” e sevdâlan,
Ol “Cemal” e vuslat için aşka icâbet gerek.

Dr. Mehmet GÜNEŞ

(1) – “Lâ maksûde illâllah” (Kastedilen, murad olunan başka bir şey yok, ancak Allah var )
(2) – “Lâ taknetû”: Ümidinizi kesmeyin; Zümer, 39/53; “Lâ taknetû min rahmetillâhi” (Allah’ın rahmetinden
ümidinizi kesmeyin.)
(3) – Tekvîr, 81/3


1956 Afşin doğumlu olan Mehmet Güneş, Kahramanmaraş Lisesini bitirdikten sonra Ege Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun olmuştur. Biyokimya doktorasını Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsünde yapmıştır. Mehmet Güneş, yaklaşık 30 yıldır Yozgat'ın Sorgun ilçesinde serbest hekim olarak çalışmakta olup evli ve dört çocuk babasıdır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir